jump to navigation

CV


Curriculum vitae şi activităţi ştiinţifice

Studii:

2004: doctor în Ştiinţe Umaniste, specialitatea Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, cu teza Camil Petrescu – eseist şi publicist, sub conducerea ştiinţifică a prof. univ. dr. Liviu Leonte;
1996: Studii Academice Postuniversitare, specializarea Jurnalistică (doi ani, frecvenţă: la zi), Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
1984: absolvent al Facultăţii de Fizică, specialitatea fizică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

Funcţii:
2005-prezent: conferenţiar în cadrul Departamentului de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea „Al.I.Cuza”;
2001-2006: colaborator al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Litere şi Teologie, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism;
1999-2005: lector titular, la Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării al Facultăţii de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
1998 (nov.)- 2000 (mai): realizator al emisiunii Exerciţii de înţelegere – talk-show, Radio Nord-Est, Iaşi;
1996-1999: lector asociat la Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării al Facultăţii de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
1992-1997: şef departament cultural la ziarul Monitorul (astăzi, Ziarul de Iaşi);
1991-1999: redactor principal (publicist comentator) la revista Contemporanul, Bucureşti, a Ministerului Culturii din România;
1990-1992: redactor la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi;
1990, ian.-mai: redactor-şef adjunct la revista Timpul, Iaşi;
1984-1990: profesor de fizică;
1979-1983: redactor, secretar general de redacţie, redactor-şef adjunct şi redactor-şef la revista Dialog a Universităţii ieşene „Al. I. Cuza”.

Burse, premii:
2006: finanţare din partea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în vederea publicării volumului Jurnalistul Camil Petrescu, Editura Institutul European, Iaşi;
2005: subvenţie din partea Ministerului Culturii din România pentru publicarea volumului Când o femeie pleacă, Editura Axa, Botoşani;
2002: Honorary Doctorate of Literature, titlu acordat de către World Academy of Arts and Culture, cu sediul în Los Angeles, California, USA;
1996: bursă de studiu pentru Limbă şi cultură italiană oferită de Provincia Liguria, Genova, Italia;
1992: Premiul pentru Publicistică al revistei Cronica pentru volumul Convorbiri euharistice. Dialoguri cu Petre Ţuţea, Neagu Djuvara, Sorin Dumitrescu şi Andrei Pleşu, Iaşi, Editura Institutul European.

Activităţi de expertiză şi evaluare:
2007-prezent: nominalizat în Registrul de evaluatori al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), domeniul Ştiinţe ale Comunicării;
2004-prezent: expert în panelurile de evaluare ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), Comisia de Ştiinţe Socio-Umane şi Economice; a evaluat până în prezent peste 30 de proiecte de cercetare.

Cercetare:

1996: Romania moderna si cultura italiana, Provincia Liguria, Genova, Italia;
2007, mai: a depus, în cadrul competiţiei FP7 – ERC Starting Grant, în calitate de coordonator (Principal Investigator), proiectul [COMSCIE] Communicating Sciences. Media and the Popularization of Sciences in Post-Transitional Romania.
2008, martie (competiţie în desfăşurare): coordonator/director 2 proiecte, depuse în cadrul competiţiei PN II CNCSIS IDEI: Negocierea identităţii. Reprezentări ale minorităţilor româneşti din străinătate în mass media. Studiu comparative: România – Republica Moldova – Elveţia – Italia – Spania şi Comunicarea ştiinţei. Media şi reconfigurarea atitudinlor publice faţă de ştiinţă în România post-belică (studiu comparativ).

Lucrări ştiinţifice:
Volume de specialitate:
Dorin Popa (coord.) (2006), De nota 10. Licenţă Jurnalism 2006, 200 pag, Iaşi, Editura Pim, ISBN 973-716-416-4/ 978-9-737164-16-2;
Dorin Popa (2006), Jurnalistul Camil Petrescu, 158 pag., Iaşi, Editura Institutul European, ISBN 973-611-354-X;
Dorin Popa (2005), Comunicare şi publicitate, 112 pag, Bucureşti, Editura Tritonic, ISBN 973-733-025-0;
Dorin Popa (2004), Tehnici de colectare a informaţiei, 170 pag, Galaţi, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, ISBN 973-627-133-1;
Dorin Popa (2003), Genuri si specii ale textului jurnalistic, Galaţi, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” (curs universitar);
Dorin Popa (2002), Introducere în studiul şi istoria mass-media, 392 pag, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” (curs universitar);
Dorin Popa (2002), Textul jurnalistic, 264 pag, Iaşi, Editura Universităţii „AL. I. Cuza” (curs universitar);
Dorin Popa (2002), Mass media, astăzi, 246 pag, Iaşi, Editura Institutul European, ISBN 973-611-229-2.
Volume de dialoguri şi interviuri:
Dorin Popa (2007), Scriitorii şi politica. 1990-2007 (Dialog cu Liviu Antonesei), Iaşi, Editura Institutul European, 252 pag.;
Dorin Popa (2002), Cu Părintele Galeriu – între Geneză şi Apocalipsă, convorbiri, 412 pag., Bucureşti, Editura Harisma, ISBN 973-8482-01-1;
Dorin Popa (1992), Convorbiri euharistice. Dialoguri cu Petre Ţuţea, Neagu Djuvara, Sorin Dumitrescu şi Andrei Pleşu, 176 pag., Iaşi, Editura Institutul European, ISBN 973-95671-0-X.
Volume colective:
2005, „Repere culturale europene în publicistica lui Camil Petrescu”, în Actele Colocviului Internaţional Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor, pag. 154-169, Galaţi, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, ISBN 973-627317-2/ 978-973-627-317-9;

Articole:
1996, „Politologia – provocare continuă”, în Contemporanul, nr. 31, p. 1;
1996, „Impactul politologiei. 3. Proiecte iluzorii”, în Contemporanul, nr. 33, p. 7;
1996, „În căutarea modelului democratic adecvat”, în Contemporanul, nr. 35, p. 1, 10;
1996, „Camil Petrescu, publicist (I) şi „Camil Petrescu, publicist (II)”, în Contemporanul, nr. 37 şi nr. 38;
1996, prefaţă la volumul semnat de Iosif Sava, Simfonia destinului, Bucureşti, Editura Integral, 1996.
Participări la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice:
În ţară:

2008, aprilie: key-speaker în cadrul workshopului Language, Concepts, Communication (LCC), finanţat prin grant CNCSIS PN II – Idei; titlul conferinţei: Knowledge through mass-media – between popularization, vulgarization and information. Scientific journalism in post-communist Romania;
2007, iunie: sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti; titlul lucrării: Comunicarea ştiinţei. Reînvestirea discursului ştiinţific ca discurs social prin mass-media;
2007, martie: co-organizator al work-shop-ului Nano – O nouă dimensiune în ştiinţa contemporană. Nanoştiinţe şi Nanotehnologii (realizat în colaborare cu Facultatea de Fizică, prof. univ.dr. Liliana Mitoşeriu), unde a conferenţiat despre Jurnalismul ştiinţific – o necesitate în mass media româneşti, o direcţie de studii postuniversitare, o posibilă carieră?;
2006, iunie: sesiunea de comunicări ştiinţifice Valori, idealuri şi norme europene în comunicare, organizată de către Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Bucureşti; titlul lucrării: „Publicitate şi globalizare: adaptarea discursului publicitar la formulele culturale ale globalizării”;
2006, mai: participă la colocviul internaţional Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor, organizat de către Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, cu lucrarea „Repere culturale europene în publicistica lui Camil Petrescu”;
2005, noiembrie: simpozionul naţional cu participare internaţională Presa românească – Trecut, prezent şi perspective, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; titlul lucrării: Etape ale evoluţiei presei româneşti;
2000: panelist la simpozionul 10 Years of Journalism Training in Central & Eastern Europe, Universitatea Bucureşti, Bucureşti.
În străinătate:
2007, februarie: invitat la Zilele Internaţionale ale Universităţii Volda, Norvegia, unde a conferenţiat despre jurnalismul românesc;
2005, august: vice-preşedinte al celei de-a V-a Conferinţe IFLAC (International Forum for Literature, Arts and Culture), Los Angeles, Statele Unite, unde a conferenţiat despre Literatură şi jurnalism;
2005, iunie: invitat la cel de-al XXV-lea Festival Internaţional de Poezie de la Medellin, Columbia, unde a vorbit despre „Terorism şi reflectarea acestuia în mass media”;
2002, aprilie: participant la Valdigna Forum for the Mediterranean, Valencia, Spania, organizat de către UNESCO, Uniunea Europeană şi administraţia regiunii Valencia, secţiunea: „Los Medios de Comunicación y la Fractura Digital en el Mediterráneo”, titlul lucrării: „Mass Media Effects and Globalization”;
2002, martie: prezintă lucrarea „Do Mass Media Want a Better World Indeed?” în cadrul celei de-a III-a Conferinţe IFLAC, Londra, Marea Brtanie;
1998, august: susţine lucrarea „The Influence of American Media on the Romanian Media System”/ „Influenţa mass media americane asupra celor româneşti” în cadrul celui de-al XXIII-lea Congress al Academiei Româno-Americane (ARA), Universitatea Rochester, New York, Statele Unite;
1996, septembrie: participă la cel de-al XXI-lea congres al ARA cu lucrarea „Civic Culture in Post-Communist Romania”/ „Cultura civică în Romania post-decembristă”, Universitatea Victoria, British-Colombia, Canada.

Referinţe critice:
În volume:
2007, When a Woman Comes Towards You and Other Poems by Dorin Popa / Când o femeie
vine către tine şi alte poeme de Dorin Popa, disertaţie masterat susţinută de către Dominique-
Luisa Sorohan, coordonator ştiinţific James Brown, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Centrul de Traducere şi Interpretare a Textului Contemporan (CTITC), Universitatea Bucureşti; în curs de apariţie la CTITC în cadrul colecţiei „Text în Context” coordonată de Lidia Vianu (director CTITC);
Manoranjan Das (2003), Philosophical Search on Ten Poetry-Genius of the World, Kolkata-India, The Future Publications;
Nicolae Busuioc (1997), [articol bio-bibliografic] în Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar (1945 – 2002), Iaşi, Editura Junimea, pag. 310-312, ISBN 973-37-0267-6.
În periodice:
2002, Codrin Liviu Cuţitaru, „Teoria şi istoria jurnalismului”, în Observator cultural, nr. 142, p. 7;
2002, Liviu Antonesei, „Dorin Popa, «Introducere în studiul şi istoria mass media» şi «Textul jurnalistic»”, în Timpul, noiembrie;
2002, Florea Ioncioaia, „Cartea albă a comunicării”, în Ziarul de Iaşi, vineri, 19 aprilie, p. 6.

Citări:
2006, Doina Bogdan-Dascălu, Limbajul publicistic actual, Timişoara, Editura Augusta şi Editura ArtPress, ISBN 978-973-695-217-3 şi 978-973-7836-75-5;
2004, I.C. Corjan, Mass-media şi publicitate, Suceava, Editura Universităţii Suceava, ISBN 973-666-104-0;
2003, Valentina Marinescu, Introducere în teoria comunicării. Principii, modele, aplicaţii, Bucureşti, Editura Tritonic, ISBN 973-8051-93-2;

Apartenenţa la organizaţii profesionale:
AZR – Asociaţia Ziariştilor Români;
AROSS – Asociaţia Română de Studii Semiotice, membru-fondator, Bacău, 2005;
AFJC – Asociaţia Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, 2007;
USR – Uniunea Scriitorilor din România;
PEN Club;
Junimea ‘90 – Iaşi;
ARA – Academia Româno-Americană;

Alte activităţi în cadrul departamentului:

a condus peste 60 de lucrări de licenţă;
a iniţiat Cercul de Studii Media, unde studenţii sunt deprinşi să efectueze activităţi de cercetare în domeniu (2002-prezent);
a contractat peste 10 burse Socrates-Erasmus, în perioada 2000-2005, pentru studenţii Departamentului;
a facilitat participarea unor studenţi la diferite evenimente naţionale (Festivalul de Film Astra etc.);
a încurajat şi a contribuit la publicarea articolelor redactate de studenţi (cronici, recenzii, relatări) în reviste de specialitate (Timpul, Convorbiri literare, Observator Cultural etc);


Contact:
Tel./Fax: 0332-404360 Mobil: 0722369654
E-mail: dpopa@uaic.ro http://www.dorinpopa.wordpress.com/

Reclame

Comentarii»

1. Petre - august 13, 2010

Felicitari pentru activitatea dumneavoastra!

Am o mare rugaminte la dumneavoastra. Imi puteti spuneti cum as putea face rost de cartea „Cu Părintele Galeriu – între Geneză şi Apocalipsă, convorbiri”?

Va multumesc!
Petre

2. Haywood Jaquess - ianuarie 5, 2011

Great blog! A pleasure to read.

3. blaqod - octombrie 5, 2011

Buna ziua si respect profund.
Sunt student in grupa III (subgrupa F) Socol Vlad, acesta e blogul propriu unde imi desfasor activitatea (inceputa din septembrie). Ma gandeam ca e o modalitate mai buna de a ma cunoaste, cum la cursuri nu este indeajuns timp pentru a discuta cu fiecare in parte despre el.
Tot aici pe blog voi publica cat de des pot cate ceva, indiferent de analiza sau creatie.
Toate cele bune,
Socol Vlad.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: